Catatan Ringan.  Siapakah panglima perang pertama dalam Islam.  Panglima perang pertama dalam Islam adalah Abdullah bin Jahsyin RA. Beliau wafat pada tahun ke-3 H. Sa’ad...